O nama

BIOSPRINGER SRBIJA

Biospringer srbija

Fabrika Biospringer RS je 1981. godine počela sa radom u okviru Agroindustrijskog preduzeća Senta a nastavila je svoj rad pod imenom Fermin i postepeno izrasla u dominantan subjekat senćanske ekonomije. Od 2018. godine, kada je francuska kompanija Lesaffre postala njen vlasnik, otvorile su se velike mogućnosti za dalja poboljšanja. Lesaffre je ključni globalni igrač u fermentaciji već više od jednog veka, sa prometom od 2,2 milijarde evra, globalnim prisustvom i broji 11.000 zaposlenih sa više od 90 nacionalnosti.

biospringer srbija senta

lesaffre kompanija

lesaffre kompanija

Ključni globalni igrač u fermentaciji više od jednog veka, Lesaffre, sa 2,2 milijarde evra prometa i prisutan na svim kontinentima, broji 11.000 zaposlenih i više od 90 nacionalnosti.
Na osnovu ovog iskustva i raznolikosti, sarađujemo sa klijentima, partnerima i istraživačima kako bismo pronašli sve relevantnije odgovore na potrebe za hranom, zdravljem, prirodnošcu i poštovanjem našeg okruženja. Stoga, svaki dan istražujemo i otkrivamo beskonačni potencijal mikroorganizama.
Hraniti 9 milijardi ljudi na zdrav način 2050. godine maksimalnim iskorišćavanjem resursa naše planete jeste glavni problem bez presedana. Verujemo da je fermentacija jedan od najperspektivnijih odgovora na ovaj izazov.

biospringer srbija lesaffre