BIOSPRINGER SRBIJA

Proizvodi

biospringer srbija senta
EKSTRAKT KVASCA

O nama

Fabrika Biospringer RS je 1981. godine počela sa radom u okviru Agroindustrijskog preduzeća Senta a nastavila je svoj rad pod imenom Fermin i postepeno izrasla u dominantan subjekat senćanske ekonomije. Od 2018. godine, kada je francuska kompanija Lesaffre postala njen vlasnik, otvorile su se velike mogućnosti za dalja poboljšanja. Lesaffre je ključni globalni igrač u fermentaciji već više od jednog veka, sa prometom od 2,2 milijarde evra, globalnim prisustvom i broji 11.000 zaposlenih sa više od 90 nacionalnosti.

Dešavanja

Društvena odgovorno poslovanje

biospringer srbija senta

Pratimo korak tehnologija

Zašto se pridružiti nama ?